องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

Wastewater Management Authority

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

องค์การจัดการน้ำเสีย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียตามพระราชกฤษฎีกา และที่ประกาศเพิ่มเติม ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เริ่มต้นการให้บริการเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร ควบคู่กับการให้บริการเชิงสังคม เพื่อลดภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

บริหารจัดการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริหารจัดการ และ บำรุงรักษา
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ศึกษา ออกแบบ สำรวจ ปรับปรุง
และ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่
ข่าวสารจากองค์กร
ผลงานจากองค์การจัดการน้ำเสีย
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐาน และยั่งยืน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
5
วันนี้
476
สัปดาห์นี้
2460
เดือนนี้
13531
ทั้งหมด