ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบ […]

ประกวดราคาเช่างานเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 19 คัน เพื่อใช้เป็นรถสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่างานเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 19 คัน เ […]

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบ […]

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม (เสื้อเชิ้ตสีฟ้าแขนยาวและเสื้อโปโลสีขาวแขนสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม (เสื้อเชิ้ตสีฟ้า […]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการ […]

จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สายงานปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า […]

จ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มป […]