นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำชาวสงขลาร่วมงานบุญใหญ่สมโภช “เสาหลักเมืองสงขลา” ครบรอบ 179 ปี สืบสานวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความดีงาม แทนคุณแผ่นดิน เสริมศิริมงคลให้ชีวิต

“นิพนธ์” นำชาวสงขลาร่วมงานบุญใหญ่สมโภช “เสาหลักเม […]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเสีย ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียและกรมราชทัณฑ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกรมรา […]

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

วิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ […]

วิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเพื่อควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก […]

วิจารณ์ ครั้งที่ ๒ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วิจารณ์ ครั้งที่ ๒ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โ […]

วิจารณ์ ครั้งที่ ๑ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ ประกาศวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

วิจารณ์ ครั้งที่ ๑ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โ […]

วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อแสดงผลการรายงานคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 23 โซนเอ โซนบี โซนซี โซนดี และ ชั้น 24 โซนบี โซนดี รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับรายงานสภาพโดยรอบ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 แห่ง

วิจารณ์ เอกสาร ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหา […]