องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 51/2564 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 38/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 36/2564 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน