องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

Wastewater Management Authority

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

องค์การจัดการน้ำเสีย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียตามพระราชกฤษฎีกา และที่ประกาศเพิ่มเติม ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เริ่มต้นการให้บริการเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร ควบคู่กับการให้บริการเชิงสังคม เพื่อลดภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

บริหารจัดการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริหารจัดการ และ บำรุงรักษา
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ศึกษา ออกแบบ สำรวจ ปรับปรุง
และ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่
ข่าวสารจากองค์กร
ผลงานจากองค์การจัดการน้ำเสีย
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐาน และยั่งยืน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
41
วันนี้
552
สัปดาห์นี้
2157
เดือนนี้
11278
ทั้งหมด